ประวัติของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 เราคือบริษัทที่ให้บริการกับลูกค้าในเครือขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับท่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ของ OSS ตั้งอยูั่ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเรายังมีทีมในการช่วยเหลือลูกค้าอยู่ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร และ จ.ระนอง อีกด้วย OSS มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลูกค้า เราให้บริการด้านการ ตรวจเช็คสภาพของท่อ ด้วยการตรวจสอบด้วยสายตา การสวนท่อด้วยลูกดริฟท์ การวัดความยาวท่อ การทำความสะอาดและเคลือบผิวท่อ การซ่อมแซมเล็กน้อยบนด้าน Pin และ Box นอกจากนั้น เรายังเป็นผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าที่ใช้ในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เช่นท่อ Casing และ Tubing เราสามารถเข้าไปทำงานได้ในสถานที่ของลูกค้า เรามีพื้นที่รองรับให้ลูกค้านำสินค้ามาเก็บ เพื่อรอการตรวจสอบ ในพื้นที่ สัตหีบ สงขลา ลานกระบือ และระนอง

OSS Songkhla Front Sign
OSS Songkhla Front Sign