หลักการของเรา

  • เราดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือชุมชน
  • เราปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการประชุมหรือเกินกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลที่เหมาะสม
  • เราให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของเรา
  • เรามีสภาพแวดล้อมในการสื่อสารเรื่อง QHSE อย่างเปิดเผยและโปร่งใส
  • เราตระหนักดีว่าทักษะและการมีส่วนร่วมของพนักงานของเราเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ บริษัท และลูกค้าของเรา
  • เราจัดการทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเรา
สงขลา รถเทรลเลอร์ และ เครน
สงขลา รถเทรลเลอร์ และ เครน