วิสัยทัศน์ของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) มุ่งมั่นที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการแก่ธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราเป็นอย่างดี สอดคล้องกับหลักการทั่วไปของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบการจัดการคุณภาพคุณภาพ ความปลอดภัย สุขลักษณะ และสิ่งแวดล้อม ชื่อย่อคือ QHSE ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนฯ ความสำเร็จในระยะยาวของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับปรุง

บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานและปกป้องสภาพแวดล้อมของเราที่ในขณะทำงาน เรามุ่งมั่นที่จะรักษาระดับคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมกับการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยปกป้องพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย