บริจาคเงินกว่า 1 แสนบาทให้ 4 โรงพยาบาลเพื่อร่วมลด COVID-19

คุณโกศล เทพมณี(หุ้นส่วนผู้จัดการ) ร่วมด้วยคุณมณเฑียร คงมี(ผู้จัดการแผนกขนส่ง) และทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย พร้อมทั้งร้านเฮียไก่ซีฟู้ดหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสู้ภัยโควิด19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคคลากรทางการแพทย์โดยมอบเงินให้กับ 4 โรงพยาบาลดังนี้ โรงพยาบาลสงขลา ยอดเงิน 40,000 บาท โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยอดเงิน 20,000 บาท โรงพยาบาลบางกล่ำ ยอดเงิน 20,000 บาท โรงพยาบาลสิงหนคร ยอดเงิน 20,000 …

กิจกรรมกีฬาสี 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562, OSS ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเป็นการให้พนักงานได้ มีกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากการทำงาน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกในห้างหุ้นส่วนฯ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมด้วยกันคือ 1.การร่วมกันเดินรณรงค์เรื่องของบุหรี่และยาเสพติดในห้างหุ้นส่วนฯ 2.กีฬาตะกร้อ 3.กีฬาเปตอง 4.กีฬาปิงปอง 5.กีฬาฮาเฮ

โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 หุ้นส่วนผู้จัดการฯ และพนักงาน OSS ได้ร่วมเลี้ยงอาหารว่างแก่น้องๆ และปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมรอบสนามกีฬา ณ สถานสงเคราะห์ บ้านสงขลา เพื่อเป็นการทำความดีให้แก่สังคม ตามโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาววรรณนิสา แซ่เจียม HR & Executive Secretary ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

อบรม NDT (MT, PT & UTM) ประจำปี 2562

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562, OSS ได้จัดให้ พนักงานที่มีตำแหน่งผู้ตรวจสอบทุกคนได้อบรม ในเรื่อง การทดสอบแบบไม่ทำลาย ได้แก่การ ตรวจสอบด้วยแม่เหล็ก การทดสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม และการทดสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค เพื่อทบทวนความรู้และความชำนาญให้แก่พนักงานของเรา วิทยากรจากภายนอก ซึ่งผ่าน ASNT ระดับ 3 ได้ทำการอบรม ณ OSS สงขลา จำนวนผู้ตรวจสอบที่เข้าอบรมทั้งหมด 10 คน ได้ผ่านการอบรมนี้และได้รับใบรับรองซึ่งสอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติในการทำงาน SOP-QA-07 Rev.0 …

OSS ได้รับรางวัลระดับทอง ในปี 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายมณเฑียร คงมี ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับใบประกาศจากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ในโครงการรณรงค์เร่งรัด การตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก ระดับทอง จาก นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อตอบสนองนโยบาย Safety Thailand ของประเทศ และเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานแบบยั่งยืน …

ครบ 500,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ฉลองชั่วโมงการทำงานด้วยความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครบ 500,000 ชม. ในเดือนกันยายนปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดทำ เสื้อเชิร์ต “ACHIEVE 500,000 HOURS WITHOUT LOST TIME INJURY” แจกพนักงานและลูกค้ากว่า 100 ตัว เพื่อให้พนักงานมองเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งในขณะปฏิบัติงานในและนอก ห้างหุ้นส่วนฯ และยังได้เป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย …

บริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ปี 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการบริจาคโลหิต ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ใช้ชื่อโครงการว่า “หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล” โดยมีผู้บริจาคโลหิตจากพนักงานของ ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย, บริษัท CES Engineering, บริษัท OSST และบุคคลภายนอก มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย …

อบรมเรื่อง อันตรายจากเสียงดัง และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย OSS สงขลา 2562

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดอบรมความปลอดภัยให้พนักงานเรื่อง อันตรายจากเสียงดัง และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุรั่วไหล โดยีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกันอันตรายจากเสียงดังและสารเคมีได้ และได้ฝึกปฏิบัติและระงับเหตุกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล โดยให้พนักงานได้ซ้อมจริงและใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจริงเพื่อให้ชำนาญ ทั้งนี้พนักงานทุกคนสามารถปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องทุกคน

จัดอบรมผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ณ OSS สงขลา 2562

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย สำนกงานใหญ่ สงขลา ได้มีการจัดอบรมผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นโดยมีวิทยากร คือ นายศตวรรษ วงศ์โต จากบริษัท ศศมล แอสโซซิเอชั่นจำกัด มีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 22 คน โดยมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้มีความรู้และความเข้าใจในการให้สัญญาณกับผู้บังคับปั้นจั่นและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องการการทำงานกับปั้นจั่นให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) สงขลา ปี 2562

พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) สงขลา ปี 2562 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562, ห้างหุ้นส่วนฯ ได้จัดอบรม คอร์ส พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) ให้แก้พนักงานททั่วไปและอินสเปคเตอร์ คอร์สนี้จัดขึ้นภายในโดย คุณ สุวัจน์ เกตุแย้ม, หัวหน้าฝ่าย QA/QC ประจำห้างหุ้นส่วนฯ เพื่อให้พนักงานของเราได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานการจัดการท่อต่างๆ ของลูกค้า รวมไปถึงการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า OCTG ของลูกค้า เนื้อหาที่อบรมเกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน API …

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนฯ ได้จัดให้พนักงานตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตามนโยบายความเรื่องสุขภาพและปลอดภัยของพนักงาน โดยแพทย์และฝ่ายอาชีวเวชกรรมจาก รพ.สงขลา ซึ่งพนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและเป็นข้อมูลในการติดตามสุขภาพของพนักงานอีกด้วย