ENMAX CPRS คืออะไร?

ย่อมาจาก Enmax Corrosion Prevention and Removal System (CPRS) คือระบบป้องกันและกำจัดการกัดกร่อนเป็นชุดที่สมบูรณ์ของหน่วยที่ประกอบด้วยโลหะที่แตกต่างกันในกระบวนการ ที่ได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตร เพื่อป้องกันและกำจัดตะกรัน, พาราฟิน, แอสฟัลต์เทนและสนิมในการผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบระบบองค์ประกอบของวัสดุและการแปรรูปโลหะได้รับการจดสิทธิบัตรและได้รับการพิสูจน์แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

การใช้งาน Enmax® CPRS® 

 • การป้องกันและกำจัดพาราฟินหรือชะลอการสะสมพาราฟิน

 • ป้องกันและกำจัดตะกรัน หรือชะลอการสะสม
 • การป้องกันและกำจัดการกัดกร่อน ออกซิเดชั่นเป็นสนิม
 • เปลี่ยนความตึงผิวของเฟสของก๊าซ / ของเหลวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ ปล่อยแก๊ส (H2S, CO2)
 • ฆ่าเชื้อสาหร่ายและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ
 • อัตราส่วนความสำเร็จกว่า 98% ต่อรายงานทดสอบจากฐานข้อมูลลูกค้า

คุณสมบัติของ Enmax® CPRS®

 • ไม่เป็นแม่เหล็ก, ไม่ใช่ไฟฟ้าและไม่ต้องใช้สารเคมี
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิและความดันสูง
 • ลดเวลาหยุดทำงานและค่าทดแทนอุปกรณ์
 • ลดค่าใช้จ่ายทางเคมีหรือไม่มีเลย
 • ลดการใช้น้ำมันร้อน (Hot Oil Treatment)
 • ลดกากตะกอนตะกรันด้านล่างถัง
 • เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์และอายุการใช้งาน
 • ปรับปรุงคุณภาพการเผาไหม้และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ติดตั้งง่ายและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

 

Enmax® CPRS® ทำงานอย่างไร ?

 • Enmax CPRS ประกอบด้วยเก้าโลหะที่แตกต่างกัน เช่น ทองแดงสัง กะสี และนิกเกิล ฯลฯ ซึ่งสามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพิเศษ
 • เมื่อของเหลวผ่านหน่วย CPRS โลหะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าของของเหลวและก่อให้เกิดผลกระทบความเป็นขั้วต่อโมเลกุลของของเหลว และลดแรงดึงดูดระหว่างไอออนลบและบวกและระหว่างอนุภาคแขวนลอยด้วย
 • การกระทำที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้จะทำให้ระงับและยับยั้งไอออน ที่จะก่อให้เกิดการก่อตัวของตะกรันและพาราฟิน
 • การกระทำนี้จะสลายพาราฟินหรือตะกรันที่มีอยู่และล้างออกด้วยของเหลวที่ไหลผ่านในท่อ

ข้อจำกัดการใช้งานของ Enmax® CPRS®

ระยะทางครอบคลุม 5 – 10 กม.
อุณหภูมิของของไหล ได้ถึง  700℃
อุณหภูมิที่ผิวของอุปกรณ์ ได้ถึง  500℃
อุณหภูมิห้อง ไม่ต้องการ
อัตราการไหล ขึ้นกับขนาดของท่อและชนิดของ CPRS ที่เลือกใช้
ขนาดของท่อที่ติดตั้ง ไม่ต้องการ
อายุการใช้งาย 5-10 ปี
ค่า PH ของของไหล 3~10
คลอไรด๋ ≤15000 มก./ลิตร
ความดันคร่อมอุปกรณ์ 5% สำหรับชุดอุปกรณ์ที่ขนาด ID คงที่, ≤2% หรือ 0 สำหรับชุดอุปกรณ์ที่ขนาด ID มีการเปลี่ยนขนาด
ความดัน ต่ำไปถึงสูง, เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ
ขนาดของอนุภาคที่สามารถผ่านได้ ≤7 มม.
ชนิดของตะกรันที่ใช้งานได้ ตะกรันของ Ca, Mg, Br, Sr, etc.

ขอบเขตุการใช้งาน Enmax® CPRS®

 • หลุมขุดเจาะการผลิดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และหลุมที่ยิงด้วยน้ำ
 • การผลิดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่าย
 • ระบบน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบหม้อต้มน้ำ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • งานระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • การบำบัดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์อุตสาหกรรม

ใช้ ENMAX® CPRS® ที่ไหน?

การทำงานในหลุมจุดเจาะ

 • หลุมที่มีการไหลของของเหลวเอง
 • หลุมที่ใช้เครื่องปั้ม
 • หลุมที่ใช้การยกด้วยแก๊ส
 • หลุมที่ใช้น้ำในการดึงน้ำมัน

การทำงานบนผิวดิน

 • โรงงานผลิตน้ำมัน / ก๊าซ
 • ภาคการจัดเก็บ และขนส่งน้ำมันและก๊าซ
 • ท่อในการใช้น้ำในการดึงน้ำมัน
 • ส่วนที่ผลิตและเก็บน้ำเพื่อการขุดเจาะ

ตะกรันก่อนการติดต้้ง CPRS

ตะกรันหลังการติดต้้ง CPRS 6 เดือน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บคู่ค้าของเราได้ที่นี่ ENMAX® CPRS®.