การซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อ (OCTG)

การทำความสะอาดผิวท่อ

ผิวภายใน เราทำความสะอาดผิวภายในท่อด้วยการเป่าลมด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง เพื่อไล่เศษสิ่งของหรือฝุ่นละอองที่อยู่ภายในออกมา สำหรับท่อที่เป็นสนิมอย่างรุนแรงภายในท่อ ผิวด้านในจะถูกทำความสะอาดด้วยเครื่องมือพิเศษ ต่อกับชุดมอเตอร์ปั่นขัดผิวภายในท่อ เพื่อไล่สนิมออกไป ก่อนเป่าลมด้วยเครื่องแรงดันสูง

ผิวภายนอก จะถูกทำความสะอาดด้วย กระดาษทราย หรือในกรณีที่ผิวนอกเป็นสนิมรุนแรง เครื่องขัดความเร็วสูงติดแปรงลวดจะถูกใช้ เพื่อทำความสะอาดผิวภายนอก

การเคลือบผิวท่อป้องกันสนิม

ผิวท่อภายใน เราใช้สารเคลือบผิว ที่ได้การรับรองและยอมรับจากลูกค้า เคลือบผิวท่อภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวท่อสัมผัสกับอากาศ อันก่อให้เกิดสนิมภายในท่อ ในการเก็บรักษาท่อในระยะยาว

ผิวท่อภายนอก น้ำยาเคลือบผิวชนิด  ที่ได้การรับรองและยอมรับจากลูกค้า จะถูกใช้เพื่อป้องกันสนิมจากการจัดเก็บในระยะยาวทั้งท่อ Casing และท่อ Tubing