กิจกรรมกีฬาสี 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562, OSS ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเป็นการให้พนักงานได้ มีกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากการทำงาน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกในห้างหุ้นส่วนฯ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมด้วยกันคือ 1.การร่วมกันเดินรณรงค์เรื่องของบุหรี่และยาเสพติดในห้างหุ้นส่วนฯ 2.กีฬาตะกร้อ 3.กีฬาเปตอง 4.กีฬาปิงปอง 5.กีฬาฮาเฮ