อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 2562 (สงขลา)

วันที่ 9 เมษายน 2562 หจก. ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (สงขลา) ได้จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวิตถุประสงค์ให้พนักงานได้มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีการระงับเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย และปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ซึ่งพนักงานทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้