บริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ปี 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการบริจาคโลหิต ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ใช้ชื่อโครงการว่า “หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล” โดยมีผู้บริจาคโลหิตจากพนักงานของ ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย, บริษัท CES Engineering, บริษัท OSST และบุคคลภายนอก มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย …

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 2561-2564

เนื่องจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัด โครงการประชุมชี้แจงการจัดระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ห้างหุ้นส่วนฯ ได้ยื่นแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจัดทำ มยส. ในปี 2559 และได้รับการตรวจประเมิน และผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในปี 2561 นี้ ห้างหุ้นส่วนฯ ได้รับต่อใบประกาศต่อเนื่อง โดยมี คุณวิยาดา คงมี และ คุณกมีล๊ะ บู่สะเมาะ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนฯ เพื่อรับใบประกาศณียบัตร ที่โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายวีรนันท์ …