ครบ 3 แสนชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ฉลองชั่วโมงการทำงานด้วยความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครบ 300000 ชม. ในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดทำ เสื้อเชิร์ต “ACHIEVE 300000 HOURS WITHOUT LOST TIME INJURY” แจกพนักงานและลูกค้ากว่า 100 ตัว เพื่อให้พนักงานมองเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งในขณะปฏิบัติงานในและนอก ห้างหุ้นส่วนฯ และยังได้เป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย …

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2561

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ  ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ห้างหุ้นส่วนฯ จัดการอบรมให้แก่พนักงาน 25 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากร คือคุณ วิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา อบรมให้ มุ่งเน้นเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และถูกวิธี ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ …