การถ่ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์

OSS รับถ่ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งมาถึงท่าเรือ เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ อุปกรณ์และ ความพร้อมในการทำงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สินค้าที่ใช้ในกิจการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมทั้งหลาย จะถูกนำออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์และได้รับการดูแลอย่างดี ระหว่างการขนย้ายไปยังจุดพักสินค้า เรามีงาต่อเพิ่มความยาวรถฟอร์คลิฟ เพื่อให้เข้าถึงภายในตู้และดึงสินค้าออกมา อย่างง่ายดาย

วีดีโอ การถ่ายสินค้า OCTG ออกจากตู้คอนเทนเนอร์

ภาพประกอบ
การทำท่อ Casing ออกจากตู้คอนเทนเนอร์
การนำท่อ Tubing ออกจากตู้คอนเทนเนอร์