เกี่ยวกับเรา

ประวัติของเรา

ประวัติของเรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 เราคือบริษัทที่ให้บริการกับลูกค้าในเครือขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับท่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ของ OSS ตั้งอยูั่ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเรายังมีทีมในการช่วยเหลือลูกค้าอยู่ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร และ จ.ระนอง อีกด้วย OSS มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลูกค้า เราให้บริการด้านการ ตรวจเช็คสภาพของท่อ …

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) มุ่งมั่นที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการแก่ธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราเป็นอย่างดี สอดคล้องกับหลักการทั่วไปของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบการจัดการคุณภาพคุณภาพ ความปลอดภัย สุขลักษณะ และสิ่งแวดล้อม ชื่อย่อคือ QHSE ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนฯ ความสำเร็จในระยะยาวของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับปรุง

หลักการของเรา

หลักการของเรา เราดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือชุมชน เราปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการประชุมหรือเกินกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลที่เหมาะสม เราให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของเรา เรามีสภาพแวดล้อมในการสื่อสารเรื่อง QHSE อย่างเปิดเผยและโปร่งใส เราตระหนักดีว่าทักษะและการมีส่วนร่วมของพนักงานของเราเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ บริษัท และลูกค้าของเรา

คลิกเพื่อชมวีดีโอ

สถิติของเรา

100,000 joints
Inspection / Year
100.00 Percent
Customer Satisfy
> 500,000 Hours
Safety hours without LTI
70 Persons
Active Staffs

ข่าวสารล่าสุด

บริจาคเงินกว่า 1 แสนบาทให้ 4 โรงพยาบาลเพื่อร่วมลด COVID-19

คุณโกศล เทพมณี(หุ้นส่วนผู้จัดการ) ร่วมด้วยคุณมณเฑียร คงมี(ผู้จัดการแผนกขนส่ง) และทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย พร้อมทั้งร้านเฮียไก่ซีฟู้ดหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสู้ภัยโควิด19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคคลากรทางการแพทย์โดยมอบเงินให้กับ 4 โรงพยาบาลดังนี้ โรงพยาบาลสงขลา ยอดเงิน 40,000 บาท โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยอดเงิน 20,000 บาท โรงพยาบาลบางกล่ำ ยอดเงิน 20,000 บาท โรงพยาบาลสิงหนคร ยอดเงิน 20,000 …

กิจกรรมกีฬาสี 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562, OSS ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเป็นการให้พนักงานได้ มีกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากการทำงาน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกในห้างหุ้นส่วนฯ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมด้วยกันคือ 1.การร่วมกันเดินรณรงค์เรื่องของบุหรี่และยาเสพติดในห้างหุ้นส่วนฯ 2.กีฬาตะกร้อ 3.กีฬาเปตอง 4.กีฬาปิงปอง 5.กีฬาฮาเฮ

โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 หุ้นส่วนผู้จัดการฯ และพนักงาน OSS ได้ร่วมเลี้ยงอาหารว่างแก่น้องๆ และปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมรอบสนามกีฬา ณ สถานสงเคราะห์ บ้านสงขลา เพื่อเป็นการทำความดีให้แก่สังคม ตามโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาววรรณนิสา แซ่เจียม HR & Executive Secretary ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

อบรม NDT (MT, PT & UTM) ประจำปี 2562

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562, OSS ได้จัดให้ พนักงานที่มีตำแหน่งผู้ตรวจสอบทุกคนได้อบรม ในเรื่อง การทดสอบแบบไม่ทำลาย ได้แก่การ ตรวจสอบด้วยแม่เหล็ก การทดสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม และการทดสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค เพื่อทบทวนความรู้และความชำนาญให้แก่พนักงานของเรา วิทยากรจากภายนอก ซึ่งผ่าน ASNT ระดับ 3 ได้ทำการอบรม ณ OSS สงขลา จำนวนผู้ตรวจสอบที่เข้าอบรมทั้งหมด 10 คน ได้ผ่านการอบรมนี้และได้รับใบรับรองซึ่งสอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติในการทำงาน SOP-QA-07 Rev.0 …

OSS ได้รับรางวัลระดับทอง ในปี 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายมณเฑียร คงมี ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับใบประกาศจากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ในโครงการรณรงค์เร่งรัด การตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก ระดับทอง จาก นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อตอบสนองนโยบาย Safety Thailand ของประเทศ และเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานแบบยั่งยืน …

ครบ 500,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ฉลองชั่วโมงการทำงานด้วยความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครบ 500,000 ชม. ในเดือนกันยายนปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดทำ เสื้อเชิร์ต “ACHIEVE 500,000 HOURS WITHOUT LOST TIME INJURY” แจกพนักงานและลูกค้ากว่า 100 ตัว เพื่อให้พนักงานมองเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งในขณะปฏิบัติงานในและนอก ห้างหุ้นส่วนฯ และยังได้เป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย …

บริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ปี 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการบริจาคโลหิต ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ใช้ชื่อโครงการว่า “หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล” โดยมีผู้บริจาคโลหิตจากพนักงานของ ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย, บริษัท CES Engineering, บริษัท OSST และบุคคลภายนอก มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย …