บริการงานเซอร์วิสในประเทศไทย

เราคือผู้ให้บริการมืออาชีพ

ในงานท่อที่ใช้ใน

การขุดเจาะปิโตรเลียม

มากกว่า 10 ปีที่เราให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพสูงสุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 เราคือบริษัทที่ให้บริการกับลูกค้าในเครือขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับท่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ของ OSS ตั้งอยูั่ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเรายังมีทีมในการช่วยเหลือลูกค้าอยู่ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร และ จ.ระนอง อีกด้วย OSS มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลูกค้า เราให้บริการด้านการ ตรวจเช็คสภาพของท่อ ด้วยการตรวจสอบด้วยสายตา การสวนท่อด้วยลูกดริฟท์ การวัดความยาวท่อ การทำความสะอาดและเคลือบผิวท่อ การซ่อมแซมเล็กน้อยบนด้าน Pin และ Box นอกจากนั้น เรายังเป็นผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าที่ใช้ในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เช่นท่อ Casing และ Tubing เราสามารถเข้าไปทำงานได้ในสถานที่ของลูกค้า เรามีพื้นที่รองรับให้ลูกค้านำสินค้ามาจัดเก็บ เพื่อรอการตรวจสอบ ในพื้นที่ สัตหีบ สงขลา ลานกระบือ และระนอง รวมถึงให้บริการการขนส่งสินค้าไปยังที่หมายของลูกค้าอีกด้วย

เราได้รับใบประกาศนียบัตรจากลูกค้าและรางวัลจากหน่วยงานของรัฐมากมาย

บริการของเรา

งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เราบริการ

งานตรวจสอบด้วยสายตา

การตรวจสอบด้วยสายตา (VTI) ทำโดยผู้ตรวจสอบที่มีประสบการและผ่านการอบรม เพื่อตรวจสภาพความสมบูรณ์ของสินค้าท่อ รวมถึงการทำซ่อมแซมเกลียวท่อเล็กน้อย

งานบำรุงรักษาท่อ

การกำจัดสนิมทั้งภายในท่อและนอกท่อ รวมถึงการเคลือบผิวป้องกันสนิมของท่อที่เก็บรักษาไวเป็นเวลานาน และท่อที่กลับมาจากแท่นขุดเจาะ

งานขนส่ง

เราจัดการขนส่งและดูแลสินค้าเป็นอย่างดี ไปส่งยังจุดหมายปลายทาง หรือคลังสินค้าที่ลูกค้ากำหนด

งานขนถ่ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์

เราจัดการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้สินค้า ในท่าเรือ หรือ ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด

งานบริหารจัดการคลังสินค้า

เรามีคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาท่อที่ใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดการบริหารการกระจายสินค้าเมื่อผู้ใช้งานเรียก

งานบำรุงรักษาสลิง

เราทำการบริหารจัดการควบคุมสลิงและทำการตรวจสอบและการบำรุงรักษาก่อนการใช้งานทั้ง Wire Rope Sling และ Webbing Sling

เราคือผู้ตรวจสอบงานสินค้าที่ใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG)

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา