การตรวจสอบท่อ (OCTG)

การตรวจสอบท่อ OSS เราตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) ซึ่งได้แก่ Casing, Tubing, Drill Pipe และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการขุดเจาะและสำรวจ โดยใช้สายตา (Visual Thread Inspection, VTI) การตรวจสอบพื้นผิวท่อ โดยใช้สายตา (Visual Body Inspection, VBI, FLVI) การสวนท่อด้วยลูกดริฟท์ ขนาดมาตรฐานตามข้อกำหนด API การวัดความยาวท่อ รวมไปถึงการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้แก่ การทดสอบรอยแตกร้าวด้วยคื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและผงแม่เหล็ก (MT) การตรวจสอบความหนาด้วยคลื่นความถี่สูง (UT) และการทดสอบรอยแตกร้าวด้วยสารแทรกซึม (PT)

การตรวจสอบด้วยสายตา - ทดสอบด้วยหวีวัดเกลียว
การตรวจสอบด้วยสายตา – ทดสอบด้วยหวีวัดเกลียว

การตรวจสอบท่อด้วยสายตา

VISUAL THREAD INSPECTION (VTI)

ท่อจะถูกตรวจสอบด้วย ผู้ตรวจสอบซึ่งมีความชำนาญและมีประสบการ ผู้ได้รับการรับรองแล้ว ด้วยมาตรฐาน API การตรวจสอบมุ่งเน้นในการตรวจเช็คความผิดปกติทางกายภาพที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่วงเกลียวของท่อชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่ท่อมาต่อกัน รวมไปถึงการซ่อมแซมเพื่อตกแต่งรอยแผลทที่เกิดขึ้น บนเกลียว ทั้งด้าน Pin และ Box ของ Coupling เรามีประสบการณ์ในการตรวจสอบเกลียว premium connections ดังนี้

เจ้าของลิขสิทธิ์เกลียว ชื่อเกลียว
API Connections : NU (Non-upset)
EU (External upset)
BC (Buttress)
SC (Short round)
LC (Long round)
TPCO : TP-CQ
TP-CQ (EX)
TP-CQ D
Hengyang Valin Steel Tube : HSM-2
Wuxi Seamless : WSP-1T
Hunting : SL-Apex
SL-HC
SL-HT
JFE STEEL : JFE-FOX
JFE-BEAR
JFE-TIGER
JFE-LION
Vallourec : VAM TOP
Nippon Steel : NSCT
NSCC
Tenaris : Antares MS
Antares MS28
TSH Blue Serie
Oil States : Leopard
Bao Steel : BGT-2
Changbao : CBS3
Visual Body Inspection (VBI)

การตรวจสอบผิวท่อด้วยสายตา

VISUAL BODY INSPECTION

การตรวจสอบผิวท่อด้วยสายตา Visual body inspection (VBI) หรือ Full-length visual inspection (FLVI) จะทำการตรวจสอบตลอดทั้งผิวด้านนอกท่อ และ ด้านในท่อ ยกเว้นเกลียวท่อ เพื่อค้นหารอยบ่งชี้ที่เกิดขึ้นเช่น รอยถลอก รอยตัดเฉือน รอยที่เกิดจากการกัดกร่อน ตามด รอยกระแทก รอยขัด รอยที่เกิดจากเครื่องมือ การโค้งงอ หรือรอยอื่นๆ ที่สายตาตรวจสอบได้ โดยท่อแต่ละท่อนจะถูกหมุนไปโดยรอบ เพื่อทำกรตรวจสอได้ครบทุกแนว

Drift Testing

การสวนท่อด้วยลูกดริฟท์

DRIFT TESTING

เป็นการทดสอบภายในท่อ สำหรับท่อ Casing หรือ Tubing ต้องทำการรวจภายในท่อตลอดทั้งแนวเพื่อตรวจสอบหาจุดที่ขนาดภายในท่อที่ลดขนาดลง ถ้าหากลูกดริฟท์ผ่านไม่ได้ อุปกรณ์ที่ใส่ลงไปในท่อก็จะติดขัดเช่นกัน การดริฟท์ตลอดแนวท่อ Full Length Drift (FLD) และการดริฟท์ที่ปลายท่อ End Drift โดยการใช้ลูกดริฟท์ขนาดมาตรฐาน และลูดริฟท์ขนาดพิเศษ ตาข้อกำหนดของ API. เรามีลูกดริฟท์เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้า ตั้งแต่ขนาดท่อ Tubing 2 3/8″ – 4 1/2″ และ Casing  4 1/2″ – 13 3/8″ และขนาดพอเศษ ลูกค้าสามารถสั่งทำเพิ่มได้

Length Measurement (Tally)

การวัดความยาวท่อ

LENGTH MEASUREMENT (TALLY)

ตามมาตรฐาน API 5CT แบ่งความยาวของท่อออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ pupjoint, range 1, range 2 และ range 3. ซึ่งความยาวทั้งหมดนี้ต้องถูกบันทึกและรายงานให้ลูกค้า เครื่องมือใในการวัดได้แต่ สายวัด และ เครื่องวัดความยาวด้วยเลเซอร์ ถูกนำมาใช้เพื่อวัดความยาวนี้ ก่อนส่งออกไปให้ลูกค้า

Wall Thickness Verification

การตรวจสอบความหนาของท่อด้วยคลื่นความถี่สูง

WALL THICKNESS VERIFICATION

การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง ซึ่งเป็นหนึ่งในการทดสอบแบบไม่ทำลาย NDT ถูกนำมาใช้เพื่อหาความหนาของท่อโดยใช้หลักการเดินทางของคลื่นเสียงไปในวัสดุ คลื่นเสียงจะสะท้อนกลับมา แล้วเครื่องจะทำการประมวลผลหาค่าความหนาในวัสดุนั้นๆ ความหนาที่เหลือบนท่อนั้นจะต้องสอดคล้องกับค่าความหนามาตรฐานจาก API 5CT วิธีการนี้สารมารถนำไปใช้กับการตรวจสอบความหนาของท่อที่เก็บเป็นระยะเวลานานๆ ไม่เพียงแต่วัสดุที่เป็นเหล็กเท่านั้น ยังสามารถใช้กับ วัสดุชนิดอื่นๆ ได้อีกเช่น เรซิน พลาสติก ทองแดง เงิน แก้ว อีกด้วย

MAGNETIC PARTICLE TESTING

การตรวจสอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและผงแม่เหล็ก

MAGNETIC PARTICLE TESTING

การทดสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กนี้เป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย NDT กระบวนการนี้เป็นการตรวจสอบที่ผิว และพื่นที่ใกล้ผิวของวัสดุที่มีการซึมซาบแม่เหล็กสูง เช่น เหล็ก นิเกิ้ล โคบอลท์ และโลหะผสมต่างๆ กระบวนการคือใส่แม่เหล็กให้กับวัสดุเหล่านี้ ชิ้นงานจะถูกเหนี่ยวนำให้มีสภาวะแม่เหล็ก ด้วยไปฟฟ้ากระแสตรง หรือ กระแสสลับ ผงแม่เหล็กจะถูกพ่นลงไปที่ผิวชิ้นงาน หาผิวของชิ้นงานมีความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้น ผงแม่เหล็กจะรวมตัวที่จุดนั้นมาก ทำให้เราเห็นว่า ชิ้นงานมีรอยบ่งชี้ตรงจุดไหนบ้าง

LIQUID PENETRANT TESTING

การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม

LIQUID PENETRANT TESTING

เป็นการตรวจสอบ แบบไม่ทำลาย ในการค้นหารอยบ่งชี้ในชิ้นงาน โดยใช้สารแทรกซึมที่มีแรงตึงผิวน้อย แทรกซึมเข้าไปยังรอยแตกของชิ้นงาน ที่เรามองไม่เห็น แล้วใช้น้ำยา developer ดึงสารที่แทรกซึมในรอยแตกนั้นออกมา จะทำให้ทราบว่าชิ้นงานนั้นๆ มีรอยแตกร้างตรงจุดไหน วิธีนี้สามารถใช้กับ การตรวจสอบ รอยแตกที่ผิวของท่อ เกลียว ถัง ข้อต่อ ตะขอ หูช้าง หรือ วัสดุอื่นๆ ได้อีกด้วย แล้วแต่ลูกค้าต้องการ