ลูกค้าของเรา

Tenaris (ปี 2562)

ให้บริการจัดการการบำรุงรักษาท่อเก่า โดยมีขอบเขตุการทำงานคือ การทำการขัดและเคลือบผิวด้านในและนอกท่อ จำนวนมากกว่า 4,000 ก้าน ที่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

POSCO (ตั้งแต่ ปี 2562)

ให้บริการจัดการการตรวจสอบรับท่อใหม่ ขอบเขตุของงานคือ การตรวจสอบท่อ VTI, VBI, FLD, วัดความยาวท่อ และการทาโด้ป จำนวน 1,000 ก้าน ที่จังหวัดระนอง ประเทศไทย

UMW (ปี 2561)

ให้บริการจัดการ การแกะตู้สินค้าท่อใหม่ขนาด 40 ฟุต รวมไปถึงการจัดเตรียมการขนส่งไปยังคลังสินค้าของลูกค้าในจังหวัดสงขลาจำนวน 94 ตู้คอนเทนเนอร์

KrisEnergy (ปี 2560 – 2563)

ให้บริการจัดการขนส่งท่อ การตรวจสอบท่อ การบำรุงรักษาท่อเก่า และ การแกะตู้สินค้าท่อใหม่ ขอบเขตุของงานคือ การตรวจสอบท่อ การทำการขัดและเคลือบผิวภายในและนอกของท่อเก่า และการแกะตู้สินค้า 40 ฟุต รวมไปถึงการจัดเตรียมการขนส่ง เครน และกำลังคน ที่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

Mubadala (ปี 2560 – 2563)

ให้บริการจัดการบำรุงรักษาท่อ การตรวจสอบท่อ และการแกะตู้สินค้าใหม่จากท่าเรือ สำหรับ Block G11 ขอบเขตุของงานคือ การทำความสะอาดภายใน และ ภายนอกท่อ รวมไปถึงการโค้ทเคลือบผิวท่อของท่อเก่า การตรวจสอบของท่อที่มาใหม่ และการแกะตู้สินค้าใหม่ ขนาด 40 ฟุต หน้าท่าเรือ จำนวน 8,000 ก้านต่อปี สถานที่ จ.สงขลา ประเทศไทย

PTTEP INTERNATIONAL (มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน)

ให้บริการจัดการตรวจสอบท่อ สำหรับท่อใหม่ และท่อเก่าเก็บ ของโปรเจค L53/43 & L54/43 ที่ จ.สุพรรณบุรี และ โปรเจค SP EU1 ที่ สินภูฮ่อม จ.อุดรธานี ขอบเขตุของงานคือ VTI, VBI, FLD, วัดความยาวท่อ และการทาโด้ป ปริมาณ 7,500 ก้าน สถานที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.อุดรธานี ประเทศไทย

PTTEP SIAM (ปี 2562 – ปัจจุบัน)

ภายใต้สัญญาการจัดการท่อของ ปตท.สผ. ขอบข่ายการทำงานรวมถึง การจัดเก็บท่อ ในพื้นที่ของเรา การตรวจสอบท่อ การบำรุงรักษาท่อ การซ่อมแซมท่อ ปริมาณ 40,000 ตันต่อปี (หรือ 100,000 ก้านต่อปี) สถานที่ตั้ง ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ประเทศไทย

ภายใต้สัญญาการจัดการท่อของ ปตท.สผ. โดยรับท่อจาก HYST และ TPCO Pan Asia (พ.ค. 2559 – ก.ย. 2560)

ภายใต้สัญญาการจัดการท่อของ ปตท.สผ. ของทั้งสงขลาและลานกระบือ, ปริมาณ 50,000 ตันต่อปี (หรือ 150,000 ก้านต่อปี) ซึ่งเป็นระบบการจัดการท่อ แบบใหม่ของ ปตท.สผ. ขอบข่ายการทำงานคือรับท่อจากท่อเรือโดยใช้รถเทรลเลอร์ และนำไปส่งที่ยาร์ดลานสงขลาและลานกระบือ การจัดเก็บและการจัดวางท่อ การตรวจสอบท่อ การส่งท่อไปยังลูกค้า โดยได้รับการแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง และการตรวจสอบท่อซ้ำ การบำรุงรักษาท่อ และการซ่อมแซมท่อ ที่ท่อย้อนกลับมาจากริก และท่อเก่าที่เก็บมาเป็นเวลานาน

UMW / CPOC / TPCO

ให้บริการจัดการบางปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าไม่สามารถ หาผู้ช่วยแก้ไขได้ เราจึงได้ถูกจ้างให้ช่วยแก้ไข พร้อมกับที่เรามี รถขนส่งในราคาที่ถูก รถเครน พนักงานที่มีประสบการณ์ ในการจัดการท่อที่ใช้ขุดเจาะ รวมไปถึงการว่าจ้างให้เปิดฝาป้องกันเกลียวท่อ ตั้งแต่ท่อขนาด 7” – 20” ที่ไม่สามารถเปิดได้โดยวิธีทั่วไป

TPCO PAN ASIA การจัดการท่อให้กับ CPOC ปี 2558 – ปัจจุบัน

ให้บริการการทำการตวจสอบและคัดแยกท่อเบื้องต้นให้กับ CPOC รวมไปถึงการทำการตรวจสอบเบื้องต้น (VTI/VBI/FLD) ก่อนการจัดส่งให้ CPOC ในเขตฐานปฏิบัติการสงขลาตั้งแต่ช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณการใช้งานประมาณ 5,500 ตันต่อรอบการนำเข้า หรือ 5,500 ท่อนต่อรอบการนำเข้า

RANONG (งานให้กับ PT CITRA , PARAMI และ TPA)

เนื่องจากมีการพบว่า สินค้าท่อที่นำเข้ามา จากคู่สัญญากับ ผตท.สผ. มีการตรวจพบความเสียหายที่แตกต่างกัน เช่น จากการขนย้าย หรือ เรื่องประเด็นคุณภาพของสินค้า เราจึงได้มีส่วนรวมในการให้ความช่วยเหลือ ในการทำความสะอาดผิว OD/ID ของท่อ การคัดแยกสินค้าที่ปนกัน

PTTEP INTERNATIONAL LIMITED (ระนอง) ปี 2556 – ปัจจุบัน

ตั้งแต่ กรกฎา พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันนี้ เราได้ทำงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงท่อให้กับ ปตท.สผ. ที่ระนอง เพื่อส่งให้ Block M3/M9/M11 การขุดจะในประเทศเมียนมาร์ เราได้สัญญาการทำงาน การตรวจสอบท่อรวมไปถึงการจัดการซ่อมบำรุงท่อ ทั้งท่อใหม่ที่นำเข้ามา ท่อที่จัดเก็บเป็นเวลานาน และท่อเก่าที่ย้อนกลับมาจากแท่นขุดเจาะ รวมไปถึงการขัดทำความสะอาดและการเคลือบผิวท่อใหม่ ทั้งภายในและภายนออกอีกด้วย

PTTEP SIAM LIMITED ปี 2555 & 2557

ในปี 2555 มีการซ่อมตรวจสอบและบำรุงท่อของ Project  B6 และ Rattana1 มีท่อ Tubing และ Casing ขนาดตั้งแต่ขนาด 2.3/8” จนถึงขนาด 20” นอกจากนี้ในปี 2557 เรายังได้ทำงานซ่อมตรวจสอบและบำรุงท่อ Non-Movement Stock Tubing และ Casing ขนาดตั้งแต่ขนาด 2.3/8” จนถึงขนาด 20” ของ Project S1 ของ ปตท.สผ. Material Yard ลานกระบือ รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ท่อน ท่อทั้งหมดนี้เราได้ทำการตรวจ VTI, VBI, FLD, การทดสอบความหนา, การขัดทำความสะอาดและการเคลือบผิวท่อใหม่ ทั้งภายในและภายนออกอีกด้วย

TPCO PAN ASIA (งานจัดการท่อให้กับ ปตท.สผ.) ก.ย.2556 – ก.ย.2560

การทำการตวจสอบและคัดแยกท่อเบื้องต้นให้กับ ปตท.สผ. รวมไปถึงการทำการตรวจสอบเบื้องต้น (VTI/VBI/FLD) ก่อนการจัดส่งให้ ปตท.สผ. ในเขตฐานปฏิบัติการสงขลา, ลานกระบือ และสพรรณบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณการใช้งานประมาณ 40,000 ตันต่อรอบการนำเข้า หรือ 100,000 ท่อนต่อรอบการนำเข้า

TUBULAR RESOURCES (การจัดการท่อให้กับ ปตท.สผ.) พ.ค.2555 – ก.ย.2556

การทำการตวจสอบและคัดแยกท่อเบื้องต้นให้กับ ปตท.สผ. และนำส่งท่อให้กับ ปตท.สผ. ในเขตุจังหวัดสงขลา และลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ช่วง พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง กันยายน พ.ศ. 2556

CHEVRON; บริษัท TPCO PAN ASIA ได้นำเข้าท่อจากต่างประเทศ ให้กับ CHEVRON ภายใต้ชื่อของบริษัท TUBULAR PRODUCT SERVICES CO., LTD. (TPSC) ก.ค.2555 – ก.ค.2559

สัญญาการจัดหาท่อนี้จำนวน 3+1+1 ปี สัญญาการซื้อขายท่อ โดยมีให้มีการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานให้ (Chevron Supply Chain Management) ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา การขุดเจาะที่เกิดขึ้นประมาณ 500 หลุมต่อรอบการนำเข้า (ใช้ท่อประมาณ 70,000 ตันต่อรอบ หรือ 200,000 ท่อนต่อรอบ) ซึ่งเป็นการต่องานจากสัญญาที่แล้วในปลายปี 2555 จนสิ้นสุดที่ปี 2559 ขอบเขตการทำงาน คือรับท่อจากการนำเข้าที่ท่าเรือ โดยรถเทรลเลอร์และจัดส่งไปยังที่เก็บสินค้า, ทำการตรวจสอบ, ส่งมอบท่อที่ดีเยี่ยมให้กับแท่นขุดเจาะเมื่อมีการเรียก และการตรวจสอบท่ออีกครั้งเมื่อเป็นท่อเหลือจากการใช้กลับมายังยาร์ด

CHEVRON; บริษัท TUBULAR RESOURCES (TR) ได้นำเข้าท่อจากต่างประเทศ ให้กับบริษัท CHEVRON ภายใช้ชื่อบริษัท OILFIELD SERVICES CO., LTD (OSC) เม.ย.2550 – ธ.ค.2555

ช่วงเดือนเมษายน ปี 2550 ถึง เดือนธันวาคม 2555 Chevron ได้ทำสัญญาการซื้อขายท่อ โดยมีให้มีการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานให้ (Chevron Supply Chain Management) ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา การขุดเจาะที่เกิดขึ้นประมาณ 1500 หลุม (ใช้ท่อประมาณ 500,000 ท่อน ในช่วงสัญญานี้) เราบริหารงานนี้โดยไม่มีการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรง และเราได้รับรางวัล “The Best Contractor Award” ในปีที่ 3 และปีที่ 5 อีกด้วย