สำนักงานใหญ่สงขลา

                       
กดเพื่อดาวน์โหลด            กดเพื่อนำทาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)
13/15 หมู่ 6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 090 225 7253, 074 496 904 โทรสาร : 074 496 906
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0903555001070

นาย โกศล เทพมณี | หุ้นส่วนผู้จัดการ
มือถือ : 081 959 4274

นาย ปรเมศร์ สวัสดิ์ทวีกุล | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
มือถือ : 089 130 5255

นาย สุวัจน์ เกตุแย้ม | หัวหน้าฝ่าย QA/QC
มือถือ : 087 563 3389

สาขาลานกระบือ

                       
กดเพื่อดาวน์โหลด            กดเพื่อนำทาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (สาขาลานกระบือ)
62 หมู่ 4 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170

นาย คมสัน ชูเชื้อ | หัวหน้ายาร์ด
มือถือ : 065 693 6528

  ส่งข้อความถึงเรา

  ชื่อของท่าน

  อีเมลของท่าน

  เบอร์โทรศัพท์

  เรื่องที่ติดต่อ

  ข้อความ

  เอกสารแนบ (.pdf ไม่เกิน 2 mb เท่านั้น)

  ใส่รหัสนี้: captcha