การบำรุงรักษาสลิง

OSS ใช้ลดสลิงที่เป็นฮุคแบบปรับเลื่อนได้ ในการมัดท่อเพื่อส่งไปยังแท่นขุดเจาะเมื่อมีการเรียกท่อ การจัดการเกี่ยวกับสลิงนี้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไปของคลังสินค้า การตรวจสอบก่อนใช้งาน การบำรุงรักษาลวดสลิง OSS จะทำการตรวจสอบก่อนใช้งานเพื่อหาจุดที่ถูกทำให้เสียรูปหรือเสียหายก่อนการใช้งาน มัดขดลวด ฮุค ห่วงคล้อง ปลอกและข้อต่อ จะถูกตรวจสอบด้วยผู้ชำนาญการ