ขอเชิญร่วมงานกอล์ฟการกุศล กอล์ฟเพื่อช่วยเด็กสู้มะเร็ง

จุดประสงค์ เพื่อร่วมบริจาคให้แก่ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเด็กภาคใต้ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ หลังจากหัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว หมายกำหนดการ วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 09.00 น. ลงทะเบียน 10.30 น. เริ่มพิธี 18:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร แจกรางวัล และรางวัล Lucky Draw สนามแข่ง สนาม Southern Hill Golf Course …

ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ. PSB ร่วมกับชมรมกอล์ฟ SOMGC ร่วมกันจัดงานกอล์ฟการกุศล

ทางชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ PSB ร่วมกับชมรมกอล์ฟ SOMGC มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้บริจาคให้ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ร่วมใจสานต่อที่พ่อทำ” ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ เปิดรับสมัตรแค่ 40 ทีมเท่านั้น รีบสมัครด่วน งานนี้เปิดโอกาสให้บริษัท ห้างร้านที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่คิดมูลค่า เพียงแค่แสดงความจำนงค์ที่จะบริจาคเงินให้โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานนี้ และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียนฯเต็มจำนวน ซึ่งสามารถสำแดงเป็นค่าใช้จ่ายได้ ยอดบริจาคในการเสียภาษีรายได้กับกรมสรรพากร …