บริจาคเงินกว่า 1 แสนบาทให้ 4 โรงพยาบาลเพื่อร่วมลด COVID-19

คุณโกศล เทพมณี(หุ้นส่วนผู้จัดการ) ร่วมด้วยคุณมณเฑียร คงมี(ผู้จัดการแผนกขนส่ง) และทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย พร้อมทั้งร้านเฮียไก่ซีฟู้ดหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสู้ภัยโควิด19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคคลากรทางการแพทย์โดยมอบเงินให้กับ 4 โรงพยาบาลดังนี้

  1. โรงพยาบาลสงขลา ยอดเงิน 40,000 บาท
  2. โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยอดเงิน 20,000 บาท
  3. โรงพยาบาลบางกล่ำ ยอดเงิน 20,000 บาท
  4. โรงพยาบาลสิงหนคร ยอดเงิน 20,000 บาท