กิจกรรมกีฬาสี 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562, OSS ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเป็นการให้พนักงานได้ มีกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากการทำงาน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกในห้างหุ้นส่วนฯ

แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมด้วยกันคือ
1.การร่วมกันเดินรณรงค์เรื่องของบุหรี่และยาเสพติดในห้างหุ้นส่วนฯ

2.กีฬาตะกร้อ

3.กีฬาเปตอง

4.กีฬาปิงปอง

5.กีฬาฮาเฮ