โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 หุ้นส่วนผู้จัดการฯ และพนักงาน OSS ได้ร่วมเลี้ยงอาหารว่างแก่น้องๆ และปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมรอบสนามกีฬา ณ สถานสงเคราะห์ บ้านสงขลา เพื่อเป็นการทำความดีให้แก่สังคม ตามโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว