ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ. PSB ร่วมกับชมรมกอล์ฟ SOMGC ร่วมกันจัดงานกอล์ฟการกุศล


ทางชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ PSB ร่วมกับชมรมกอล์ฟ SOMGC มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้บริจาคให้ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ร่วมใจสานต่อที่พ่อทำ” ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

เปิดรับสมัตรแค่ 40 ทีมเท่านั้น รีบสมัครด่วน งานนี้เปิดโอกาสให้บริษัท ห้างร้านที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่คิดมูลค่า เพียงแค่แสดงความจำนงค์ที่จะบริจาคเงินให้โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานนี้ และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียนฯเต็มจำนวน ซึ่งสามารถสำแดงเป็นค่าใช้จ่ายได้ ยอดบริจาคในการเสียภาษีรายได้กับกรมสรรพากร พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและคนทำงานในวงการน้ำมัน รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารแนบ :