ขอเชิญร่วมงานกอล์ฟการกุศล กอล์ฟเพื่อช่วยเด็กสู้มะเร็ง

จุดประสงค์

เพื่อร่วมบริจาคให้แก่ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเด็กภาคใต้ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ หลังจากหัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

หมายกำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
09.00 น. ลงทะเบียน
10.30 น. เริ่มพิธี
18:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร แจกรางวัล และรางวัล Lucky Draw

สนามแข่ง

สนาม Southern Hill Golf Course หาดใหญ่