ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ประจำสำนักงานใหญ่สงขลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย เปิดรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ คุณสมบัติ : มีใบขับขี่ประเภท 3 มีประสบการณ์ในการขับอย่างน้อย1ปี ออกต่างจังหวัดได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความอดทน ขยัน มีความรู้เบื้องต้นเรื่องการดูแลรักษารถ ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวยาเสพติด   สามารถติดต่อ โดยตรงที่ สำนักงานใหญ่ สงขลา หรือ โทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 074 496 904

อบรมผู้ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย NDT ประจำปี 2565 (MT, PT & UTM Level II)

วันที่ 13-18 ตุลาคม 2565, OSS ได้จัดให้ พนักงานที่มีตำแหน่งผู้ตรวจสอบทุกคนได้อบรม ในเรื่อง การทดสอบแบบไม่ทำลาย ได้แก่การ ตรวจสอบด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Testing), การทดสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม (Penetrant Testing) และการทดสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Thickness Measurement) เพื่อทบทวนความรู้และความชำนาญให้แก่พนักงานของเรา วิทยากรจากภายนอก ซึ่งผ่าน ASNT ระดับ 3 ได้ทำการอบรม ณ OSS สงขลา จำนวนผู้ตรวจสอบที่เข้าอบรมทั้งหมด 17 คน พนักงานของเราได้ผ่านการอบรมนี้และได้รับใบรับรองซึ่งสอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติในการทำงาน SOP-QA-07 Rev.0 ของ OSS ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ASNT Recommended Practice No.SNT-TC-1A ปี 2020

อบรมอันตรายจากบุหรี่ สุราและกัญชา และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

วันที่ 30 กันยายน 2565, หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดอบรมพนักงานหลักสูตร อันตรายจากบุหรี่ สุราและกัญชา โดยคุณวิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และหลักสูตร อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยคุณกมีล๊ะ บู่สะเม๊าะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงอันตรายจากยาเสพติด และการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงาน

รับความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการทำงาน

วันที่ 22 กันยายน 2565 หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับเกียรติจาก ฝ่ายอาชีวเวชกรรม รพ.สงขลา โดยนายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา มาให้ความรู้เรื่อง การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคจากการทำงาน นอกจากนั้น OSS ได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีเราสร้างได้ (ลดพุงลดโรค) ของศูนย์สุขภาพดี ฝ่ายอาชีวเวชกรรม รพ.สงขลา เพื่อให้พนักงานที่มี BMI และเปอร์เซ็นไขมันในร่างเกินมาตรฐาน เข้าร่วมโครงการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ทั้งนี้จะมีการประเมินผลทุกสัปดาห์ จนครบ 60 วัน

กิจกรรม Walk Rally เชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร

วันที่ 10 กันยายน 2565 หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดกิจกรรม การประเมินความเสี่ยง และการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีและพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม โดยคุณวิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและประเมินถึงอันตรายจากการทำงาน และกิจกรรม Walk Rally ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการทำงานและพัฒนาองค์กร

ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเครือข่ายเข้มแข็ง รุ่นที่1

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 พนักงานจำนวน 3 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเครือข่ายเข้มแข็ง รุ่นที่1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ นำไปสู่การกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ห้างหุ้นส่วน ออนชอร์ เชอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้ จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง และได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายตัวแทนนายจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นตัวแทนพนักงาน ในการขับเคลื่อนและผลักดัน ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของบริษัทต่อไป

ร่วมกิจกรรมของ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยภาคใต้ (สสปท.)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 พนักงานของ OSS จำนวน 5 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ศูนย์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานภาคใต้ (สสปท.) เรื่องตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 โดยมีการให้ความรู้เรื่องการประสบอันตรายจากการทำงานและนอกงานและภารกิจงานของศูนย์ฟื้นฟูฯ การเล่าประสบการจริงของผู้ที่ไปรับการฟื้นฟู และเข้าฐานร่วมกิจกรรม สมมุติเหตุหากเราต้องใช้ชีวิตประจำประวันที่แตกต่างจากคนทั่วไป เช่น การนั่งรถวีลแชร์ การพับผ้าด้วยมือข้างเดียว เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักและนึกถึงเรื่องความปลอดภัยขณะทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายจากการทำงาน

บริจาคเงินกว่า 1 แสนบาทให้ 4 โรงพยาบาลเพื่อร่วมลด COVID-19

คุณโกศล เทพมณี(หุ้นส่วนผู้จัดการ) ร่วมด้วยคุณมณเฑียร คงมี(ผู้จัดการแผนกขนส่ง) และทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย พร้อมทั้งร้านเฮียไก่ซีฟู้ดหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสู้ภัยโควิด19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคคลากรทางการแพทย์โดยมอบเงินให้กับ 4 โรงพยาบาลดังนี้ โรงพยาบาลสงขลา ยอดเงิน 40,000 บาท โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยอดเงิน 20,000 บาท โรงพยาบาลบางกล่ำ ยอดเงิน 20,000 บาท โรงพยาบาลสิงหนคร ยอดเงิน 20,000 บาท

กิจกรรมกีฬาสี 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562, OSS ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเป็นการให้พนักงานได้ มีกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากการทำงาน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกในห้างหุ้นส่วนฯ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมด้วยกันคือ 1.การร่วมกันเดินรณรงค์เรื่องของบุหรี่และยาเสพติดในห้างหุ้นส่วนฯ 2.กีฬาตะกร้อ 3.กีฬาเปตอง 4.กีฬาปิงปอง 5.กีฬาฮาเฮ

โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 หุ้นส่วนผู้จัดการฯ และพนักงาน OSS ได้ร่วมเลี้ยงอาหารว่างแก่น้องๆ และปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมรอบสนามกีฬา ณ สถานสงเคราะห์ บ้านสงขลา เพื่อเป็นการทำความดีให้แก่สังคม ตามโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาววรรณนิสา แซ่เจียม HR & Executive Secretary ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา