ครบ 500,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ฉลองชั่วโมงการทำงานด้วยความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครบ 500,000 ชม. ในเดือนกันยายนปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดทำ เสื้อเชิร์ต “ACHIEVE 500,000 HOURS WITHOUT LOST TIME INJURY” แจกพนักงานและลูกค้ากว่า 100 ตัว เพื่อให้พนักงานมองเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยส่วนบุคคล ทั้งในขณะปฏิบัติงานในและนอก ห้างหุ้นส่วนฯ และยังได้เป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์ ของห้างหุ้นส่วนฯ ที่ได้วางไว้อีกด้วย