บริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ปี 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการบริจาคโลหิต ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ใช้ชื่อโครงการว่า “หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล” โดยมีผู้บริจาคโลหิตจากพนักงานของ ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย, บริษัท CES Engineering, บริษัท OSST และบุคคลภายนอก มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย โดยมีผู้ประสงค์เข้าร่วมบริจาคทั้งหมดจำนวน 41 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์การบริจาคจำนวน 32 คน รวมปริมาณเลือดทั้งหมด 12,550 cc เลือดทั้งหมดได้ถูกส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป