อบรม NDT (MT, PT & UTM) ประจำปี 2562

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562, OSS ได้จัดให้ พนักงานที่มีตำแหน่งผู้ตรวจสอบทุกคนได้อบรม ในเรื่อง การทดสอบแบบไม่ทำลาย ได้แก่การ ตรวจสอบด้วยแม่เหล็ก การทดสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม และการทดสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค เพื่อทบทวนความรู้และความชำนาญให้แก่พนักงานของเรา วิทยากรจากภายนอก ซึ่งผ่าน ASNT ระดับ 3 ได้ทำการอบรม ณ OSS สงขลา จำนวนผู้ตรวจสอบที่เข้าอบรมทั้งหมด 10 คน ได้ผ่านการอบรมนี้และได้รับใบรับรองซึ่งสอดคล้องกับ ข้อปฏิบัติในการทำงาน SOP-QA-07 Rev.0 ของ OSS ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ASNT Recommened Practice No.SNT-TC-1A ปี 2006