พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) สงขลา ปี 2562

พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) สงขลา ปี 2562
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562, ห้างหุ้นส่วนฯ ได้จัดอบรม คอร์ส พื้นฐานของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะปิโตรเลียม (OCTG) ให้แก้พนักงานททั่วไปและอินสเปคเตอร์ คอร์สนี้จัดขึ้นภายในโดย คุณ สุวัจน์ เกตุแย้ม, หัวหน้าฝ่าย QA/QC ประจำห้างหุ้นส่วนฯ เพื่อให้พนักงานของเราได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานการจัดการท่อต่างๆ ของลูกค้า รวมไปถึงการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า OCTG ของลูกค้า เนื้อหาที่อบรมเกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน API ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 5A5, 5CT, 5T1, 5B ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึง SOP ของห้างหุ้นส่วนฯ เอง