บริจาคโลหิต โครงการ หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ปี 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลา จัดโครงการบริจาคโลหิต ใช้ชื่อโครงการว่า ”หนึ่งหยดต่อชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล” โดยมีผู้บริจาคโลหิตจากพนักงานของ ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย, บริษัท CES Engineering และบุคคลภายนอก มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย โดยมีผู้ประสงค์เข้าร่วมบริจาคทั้งหมดจำนวน 41 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์การบริจาคจำนวน 34 คน เลือดทั้งหมดได้ถูกส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลสงขลาและกาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป