บริษัท OSS และ CES ร่วมกันจัดโครงการบริจาคเลือด ปี 2559

วันที่ 25 พฤษจิกายน พ.ศ.2559, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย นำโดย คุณ โกศล เทพมณี, หุ้นส่วนผู้จัดการ และบริษัท ซีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด นำโดย หม่อมหลวง มาโนช มาลากุล ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย สงขลา เพื่อให้พนักงานของทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมกันทำความดีเพื่อผู้ต้องการโลหิต พนักงานรวมทั้งสิ้น 55 คนได้ร่วมบริจาคโลหิตสู่ธนาคารเลือด ให้โรงพยาบาลสงขลา

Blood Donation Project @ OSS Songkhla
Blood Donation Project @ OSS Songkhla
Blood Donation Project @ OSS Songkhla
Blood Donation Project @ OSS Songkhla