งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ OSS นำโดย คุณ โกศล เทพมณี หุ้นส่วนผู้จัดการ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ครอบครัวพนักงานทุกได้เข้าร่วมงานในวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ได้แต่การ ตอบคำถามชิงรางวัล การประกวดร้องเพลง เกมส์ปาลูกบอล กีฬาวิ่งผลัด โดยไม่เสียเงินตลอดทั้งงาน มีอาหารและของรางวัลแก่เด็กๆ และครอบครัวมากมาย