อบรมการขับขี่ฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย สัตหีบ 2557

การขับขี่ฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย สัตหีบ 2557 ได้จับขึ้นที่บริษัท TPSC Yard สัตหีบ กม.9 พนักงาน OSS ทั้งหมด 18 คนจาก OSS สัตหีบ และ OSS ลานกระบือ ได้เข้าร่วมการอบรมนี้ พนักงานทั้งหมดสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ