อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2558

OSS ได้จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ บริษัท TPSC Yard 5 สงขลา มีพนักงานจำนวน 30 คนเข้าร่วมการอบรม โดยพญาบาลวิชาชีพจาก โรงพยาบาลประจำ ตำบลบ้านหาร

หัวข้อการอบรมมีดังนี้
1. ระบบกลไกของมนุษย์, หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การประเมินผู้บาดเจ็บที่หมดสติ
2. การประเมินผู้ป่วยหมดสติที่นอนบนพื้น
3. การทำ CPR และการช่วยผู้สำลัก
4. กระบวนการช่วยชีวิต
5. บาดแผล, การห้ามเลือด, กระป้องกันการชัก, แผลไฟไหม้, การใช้ผ้าพันแผล
6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. การจัดการกับผู้เป็นลม, การชักเกร็ง, วัตถุในร่างกาย และสัตว์มีพิษ
8. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก