OSS ร่วมงาน PTTEP FUN RUN 2015 ณ เขาตังกวน จ.สงขลา

บริษัท ปตท.สผ. ได้จัดงานวิ่งการกุศลขึ้น ชื่อว่า “PTTEP FUN RUN 2015, SONGKHLA” ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นส่วยหนึกเพื่อฉลองให้กับงานครบรอบ 30 ปี ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมนี้จะบริจาคให้แก่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ผู้เข้าร่วมงานกว่า 1000 คน รวมถึงกลุ่มผู้บริหาร ปตท.สผ. พนักงาน ปตท.สผ. และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมการวิ่งการกุศลครั้งนี้ เราชาว OSS นำโดยคุณ โกศลเทพมณี, หุ้นส่วนผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน