สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การใจเป็นสุข ในระดับประเทศ ระดับดี (โล่เงิน) ประจำปี 2561

กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย จังหวัดสงขลา ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การใจเป็นสุข ในระดับประเทศ ในระดับดี (โล่เงิน) ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผลถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยนาย สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข