ใหม่ งาโฟร์คลิฟ ช่วยในการรักษาสมดุล เมื่อยกท่อ

ห้างหุ้นส่วนฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อทำการข้นย้ายท่อในบริเวณภายในยาร์ด เราได้ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่ ชื่อว่า Load Stabilizer มีหน้าที่ช่วยให้รถฟอร์คลิฟสามารถยกของได้โดยไม่หลุดออกจากงา และรักษาสมดุลของการยกท่อ เราได้ทำการทดสอบการใช้งานในการจัดเก็บท่อที่ สงขลา ภายใต้งานท่อของ ปตท.สผ.

  • อุปกรณ์นี้ช่วยให้สามารถยกของที่มีรูปร่างที่มีมีความไม่สมดุลได้โดยง่ายเหมือนการใช้มือยักษ์ช่วยจับประคอง
  • ทำให้มีความปลอดภัยที่ดพิ่มมากขึ้นเมื่อขนย้ายท่อที่มีความยาวมากๆ
  • อุปกรณ์นี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ Forklift ขนย้ายของที่มีคามยาวพิเศษได้โดยง่าย เพิ่มความสมดุล
  • สามารถติดตั้งเพิ่งเติมที่ forklift แขนที่รองรับจะแนบไปกับงาของ Forklift ติดตั้งง่าย
New Forklift Load Stabilizer
New Forklift Load Stabilizer