ประมวลภาพงานกอล์ฟการกุศล วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ หลุมที่ 14 สนาม Southern Hill Golf Course

ประมวลภาพงานกอล์ฟการกุศล วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ หลุมที่ 14 สนาม Southern Hill Golf Course